• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (91833 Ada)

İmar Plan Değişikliği 

          Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  91833 adanın doğusunda yer alan park alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı   Esertepe Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.11.2020 tarih ve 456 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.12.2020 tarih ve 1696 sayılı kararı  

 

 

Askı ilanı Sonucu:

KONU: 91833 ada doğusu trafo yeri ayrılması      

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Esertepe Mahallesi, 91833 adanın doğusunda yer alan park alanından 5x10=50m²’lik trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.11.2020 tarih ve 456 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.12.2020 tarih ve 1696 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 04.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PIN: UIP-06740116)

         Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. 04/02/2021