İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 19.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Esertepe Mahallesi 91824 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği   Esertepe Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 07.02.2020 tarih ve 95 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.12.2020 tarih ve 1684 sayılı kararı  

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi,  Esertepe Mahallesi 91824 ada 1 sayılı parselin doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarih ve 95 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2020 tarih ve 1684 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN:06625360)

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.19.02.2021