İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Ovacık Mahallesi, 91789 Adanın Batısındaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği   Ovacık Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.08.2021 tarih ve 407 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.12.2021 tarih ve 2504 sayılı kararı  

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Ovacık Mahallesi, 91789 Adanın Batısındaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.08.2021 tarih ve 407 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.12.2021 tarih ve 2504 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliği Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.