İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 23.11.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  91788 ada 1 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği   Ovacık Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07.2020 tarih ve 269 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.10.2020 tarih ve 1280 sayılı kararı  

 

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Konu: 91788 ada 1 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Keçiören İlçesi, Ovacık Mahallesi 91788 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07.2020 tarih ve 269 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.10.2020 tarih ve 1280 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 23.11.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PIN: UIP-06730544)

Bilgilerinize arz ederim. 24.12.2020