İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 01.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Kanuni Mahallesi 91774 adanın batısında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Kanuni Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 17.05 2021 tarih ve 254 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarih ve 1770 sayılı kararı  


Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.