İmar Plan Değişikliği

          Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Ovacık Mahallesi, 91762 Adanın Batısında Yer Alan Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği   Ovacık Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.08.2021 tarih ve 408 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.12.2021 tarih ve 2505 sayılı kararı