İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 08.10.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  91756 adanın batısında yer alan park alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı   Yayla Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07 2020 tarih ve 263 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.09.2020 tarih ve 1032 sayılı kararı  

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Yayla Mahallesi, 91756 ada batısında yer alan park alanında 10x5=50m²’lik trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarih ve 263 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.09.2020 tarih ve 1032 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 08.10.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN 0651917)

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. 12.11.2020