İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 28.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Gümüşdere Mah., 91042 Ada 1 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği   Gümüşdere Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.06.2021 tarih ve 308 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarih ve 1754 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.