• Radyo Angara
  • Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa 444 52 76
  • Keçikoop
  • Bip Hattı 0530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (90721)

         İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.05.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  90721 ada 1 sayılı parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hk.   Hasköy Mahallesi  

-21/05/2021 tarih ve 4012 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.

-22/05/2021 tarih ve 31488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi.

 


 

  • Söz Konusu İmar Planlarına Yönelik Açılabilecek Davaların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A Maddesinde Yer Alan “… İvedi Yargılama Usulünde Dava Açma Süresi Otuz Gündür..” Hükmüne Tabidir.