İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Sancaktepe Mahallesi, 90699 Ada ile 90700 Ada Arasında Kalan Park Alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Sancaktepe Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09. 2021 tarih ve 483 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2021 tarih ve 1998 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören ilçesi, Sancaktepe Mahallesi, 90699 Ada ile 90700 Ada Arasında Kalan Park Alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09.2021 tarih ve 483 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2021 tarih ve 1998 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliği Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.11.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN: UİP-06916860)