• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (6168 Ada)

İmar Plan Değişikliği

          Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  6168 adanın güney doğusunda yer alan yol alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı   Çiçekli Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.11.2020 tarih ve 455 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.12.2020 tarih ve 1698 sayılı kararı  

 

 

Askı ilanı Sonucu:

KONU: 6168 ada güney doğusu trafo yeri ayrılması      

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Çiçekli Mahallesi, 6168 adanın güney doğusunda yer alan yol alanında 8x5=40m²’lik trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.11.2020 tarih ve 455 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.12.2020 tarih ve 1698 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 04.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PIN: UIP-06103952)

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. 04/02/2021