İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 28.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ  

ONAY TARİHİ

 
 
 

4288 ada 93 ve 94 sayılı parseller hk.

 
 

Şefkat Mahallesi

 
  Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07 2020 tarih ve 266 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.09.2020 tarih ve 1054 sayılı kararı  

Detaylı harita için Tıklayınız.

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Şefkat Mahallesi, 4288 ada 93 ve 94 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 tarih ve 266 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/09/2020 tarih ve 1054 sayılı karararıyla onaylanmış, müdürlüğümüz ilan panosunda 28.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. Onaylı 1/1000 ölçekli Ugulama İmar Planı örneği yazımız ekindedir.(Pin: 06054026)

        Bilgi ve gereğini arz ederim.