İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 10.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
 

33850 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  Kavacık Subayevleri Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07 2020 tarih ve 274 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.11.2020 tarih ve 1425 sayılı kararı  

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi,  Kavacık Subayevleri Mahallesi 33850 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarih ve 274 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.11.2020 tarih ve 1425 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 10.12.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN:06285426)

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.06.04.2021