• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (33848 Ada)

İmar Plan Değişikliği

          Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ  

ONAY TARİHİ

 
 
  33848 ada 1 sayılı parsel ve Kuzey-batısında bulunan Park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Kavacık Subayevleri Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07 2020 tarih ve 265 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 12.11.2020 tarih ve 1468 sayılı kararı  

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi,  Kavacık Subayevleri Mahallesi 33848 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarih ve 265 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2020 tarih ve 1468 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 04.12.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN:06819443)

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.06.04.2021