• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (32137 Ada)

İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
 

32137 adanın bitişiğinde yer alan park alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı

 

Kuşcağız Mahallesi

 

Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.11 2020 tarih ve 454 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.12.2020 tarih ve 1697 sayılı kararı

 

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Kuşcağız Mahallesi, 32137 ada bitişiğinde yer alan park alanında 8x5=40m²’lik trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 02.11.2020 tarih ve 454 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2020 tarih ve 1697 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 04.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN 06532570)

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.08/02/2021