İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 02.08.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  31669 adanın kuzeyinde yer alan park alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı   Atapark Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 17.05.2021 tarih ve 259 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.07.2021 tarih ve 1318 sayılı kararı