İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Osmangazi Mahallesi 31618 adanın batısında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Osmangazi Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.08 2021 tarih ve 409 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 16.12.2021 tarih ve 2594 sayılı kararı