İmar Planı Değişikliği

 

          Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Sancaktepe Mahallesi 31523 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Sancaktepe Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07 2020 tarih ve 271 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2022 tarih ve 1880 sayılı kararı  

 

 

İLAN SONUCU

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Sancaktepe Mahallesi 31523 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07.2020 tarih ve 271 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2022 tarih ve 1880 sayılı kararıyla onaylandığı, onaylanan planların Müdürlüğümüzün ilan panosunda 27.01.2023 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre askıya çıkarıldığı, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.