İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 12.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Yükseltepe Mahallesi, 90697 Ada 1 ve 2 Sayılı Parseller ve Sancaktepe Mahallesi 31502 Adanın Doğusunda Kalan Park Alanına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği   Yükseltepe ve Sancaktepe Mahalleleri   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.02.2021 tarih ve 93 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 26.05.2021 gün ve 981 sayılı kararı  

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Yükseltepe Mahallesi, 90697 Ada 1 ve 2 Sayılı Parseller ve Sancaktepe Mahallesi 31502 Adanın Doğusunda Kalan Park Alanına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.02.2021 tarih ve 93 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 26.05.2021 gün ve 981 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 12.07.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN: UİP-06278207)

Bilgi ve gereğini arz ederim.12.08.2021