İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 30.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  31088 ada 7 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Atapark Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09 2021 tarih ve 485 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.11.2021 tarih ve 2228 sayılı kararı  
             

 

 

Ayrıntılı İmar Planı Değişikliği için Tıklayınız.  (1/1000)

Ayrıntılı İmar Planı Değişikliği için Tıklayınız.  (1/5000)

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Atapark Mahallesi, 31088 ada 7 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 04.09.2021 tarih ve 485 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2021 tarih ve 2228 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 30.11.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN:06478133)
         Bilgi ve gereğini arz ederim.