İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 30.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Kuşcağız Mahallesi 30863 Ada 1 Parsele Ait İmar Plan Değişikliği   Kuşcağız Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 21.05.2021 tarih ve 280 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.11.2021 tarih ve 2227 sayılı kararı  


Ayrıntılı İmar Planı Değişikliği için Tıklayınız.

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Kuşcağız Mahallesi 30863 Ada 1 Parsele Ait İmar Plan Değişikliğine ilişkin Keçiören Belediye Meclisi`nin 21.05.2021 tarih ve 280 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.11.2021 tarih ve 2227 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği Müdürlüğümüz ilan panosunda 30.11.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN:UİP-06359733)
         Bilgi ve gereğini arz ederim.