İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 09.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  30498 ada 1,2,3,4,5 ve 6 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Şehit Kubilay Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.02.2021 tarih ve 95 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.06.2021 tarih ve 1193 sayılı kararı  


Ayrıntılı plan için Tıklayınız.

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Şehit Kubilay Mahallesi, 30498 ada 1,2,3,4,5 ve 6 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.02.2021 tarih ve 95 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.06.2021 tarih ve 1193 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 09.07.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN:06473561)
         Bilgi ve gereğini arz ederim.