• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (30330 Ada)

İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 19.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  30332 ve 30324 adalar arasında kalan park alanı ile 30343 ada 8 ve 9 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Kanuni Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.09 2020 tarih ve 370 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.12.2020 tarih ve 1720 sayılı kararı  

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Kanuni Mahallesi, 30332 ve 30324 adalar arasında kalan park alanı ile 30343 ada 8 ve 9 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.09.2020 tarih ve 370 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.12.2020 tarih ve 1720 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(Pin 06976714)

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.19.02.2021