İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  29 adanın güneybatısında yer alan park alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı   Kafkas Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.08 2021 tarih ve 410 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.12.2021 tarih ve 2503 sayılı kararı  

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi, 29 ada güneybatısında yer alan park alanında 10x5=50m²’lik trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 02.08.2021 tarih ve 410 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2021 tarih ve 2503 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN 06193616)

Bilgi ve gereğini rica ederim.