İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 28.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  19 Mayıs, Şefkat, Tepebaşı, İncirli, Emrah, Çiçekli, Basınevleri, Karargahtepe, Kalaba ve Güçlükaya Mahallerine Ait Revizyon İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   19 Mayıs, Şefkat, Tepebaşı, İncirli, Emrah, Çiçekli, Basınevleri, Karargahtepe, Kalaba ve Güçlükaya Mahalleri  

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 05.06.2021 tarihli ve 327 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarihli ve 1816 sayılı kararı

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarihli ve 1817 sayılı kararı

 

 

Ayrıntılı 1/1000 imar planı için Tıklayınız.
Ayrıntılı 1/5000 imar planı için Tıklayınız.