İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 20.04.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   NAY TARİHİ  
 

19 Mayıs, Şefkat, Tepebaşı, İncirli, Emrah, Çiçekli, Basınevleri, Karargahtepe, Kalaba ve Güçlükaya

Mahallerine Ait Revizyon İmar Planı

  19 Mayıs, Şefkat, Tepebaşı, İncirli, Emrah, Çiçekli, Basınevleri, Karargahtepe, Kalaba ve Güçlükaya Mahalleri   eçiören Belediye Meclisi`nin 01.09.2020 tarih ve 368 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.12.2020 tarih ve 1645 sayılı kararı ve 09.02.2021 tarih ve 200 sayılı kararı  Ayrıntılı Plan Notu İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Plan İçin Tıklayınız.