• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (1893 Ada)

İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  1893 ada 1 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Bağlum-Karakaya Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.09 2020 tarih ve 363 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.12.2020 tarih ve 1716 sayılı kararı  
     
     

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Bağlum-Karakaya Mahallesi 1893 ada 1 sayılı parselin1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.09.2020 tarih ve 363 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.12.2020 tarih ve 1716 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 04.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN: 06622941)
         Bilgi ve gereğini arz ederim.08/02/2021