İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 24.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  1827 ve 1828 adalara ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği   Kafkas Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 03.03.2020 tarih ve 136 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.09.2020 tarih ve 1030 sayılı kararı  

 

Askı ilanı Sonucu:

KONU: 1827-1828 adalara ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği         

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlum-Kafkas Mahallesi 1827-1828 adalara ait 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 136 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.09.2020 tarih ve 1030 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 24.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PIN: UIP-06866316)

Bilgi ve gereğini arz ederim.