İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

34712 adanın doğusunda yer alan park alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı

Kamilocak Mahallesi

Keçiören Belediye Meclisi`nin 03.03.2020 tarih ve 148 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.08.2020 tarih ve 814 sayılı kararı