İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 01.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU

MEVKİİ 

ONAY TARİHİ

9529 adanın güneyinde yer alan park alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı  Aşağı Eğlence Mahallesi    

Keçiören Belediye Meclisi`nin 03.03.2020 tarih ve 137 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.08.2020 tarih ve 763 sayılı kararı