İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 01.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

30671 ada batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması

Köşk Mahallesi

Keçiören Belediye Meclisi`nin 03.03 2020 tarih ve 143 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.08.2020 tarih ve 762 sayılı kararı