İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı itirazlarına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesine göre “… Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU

MEVKİİ

                  ONAY TARİHİ

Şenyuva-Kışlabaşı mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları

Şenyuva-Bağlum Mahallesi

 

Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.09.2019 tarih ve 322 sayılı kararı, (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 14. Maddesi)