İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 21.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

31908 ada 1 parsel 31904 ada 1 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği

Ovacık Mahallesi

 

Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.09.2019 tarih ve 324 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.01.2020 tarih ve 25 sayılı kararı