Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “... üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkarılmıştır.

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

34781 ada 20 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği

Ayvalı Mahallesi

 

Keçiören Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 323 sayılı kararı (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesi)