Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinden mezundur. Ayrıca Adalet Yüksek Okulu okumuştur. Ankara doğumludur. Özel sektör ve Kamuda uzun yıllar mühendis, Başmühendis, Proje Yöneticisi, Araştırmacı, Strateji Uzmanı, Müdür ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Çalışma hayatına özel sektörde mühendis ve Planlama Müdürü olarak başlamıştır. 1992 Yılında Türk Telekom Genel Müdürlüğü NATO ve TAFICS Dairesi Başkanlığı’nda mühendis olarak memuriyet hayatına geçmiştir.  Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri Entegre Haberleşme Sistemi (TAFICS) Projesinin Proje Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Pek çok askeri projede görev yaptıktan sonra 1998 Yılında Türk Telekom Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesine geçmiştir ve Ulusal alanda Telekomünikasyon altyapısı ve bilişim projelerinde Proje Yönetici Başmühendis olarak görev yapmıştır. 2000 Yılında TRT ye geçmiştir ve Bilgi İşlem Dairesi’nde müdür olarak görevine devam etmiştir. TRT’nin gerek bilişim altyapısı ve sistemlerinin kurulumunda, gerekse yayın altyapısının geliştirilmesinde  proje geliştirici ve sorumlusu olarak görev yapmıştır. Ayrıca , TRT Yatırım Müdürlüğünün otomasyona geçmesi, Proje takibinin düzenlenmesi ve Avrupa Birliği Ofisinin kurulmasında  görev yapmıştır. 5 Yıla yakın süre  TRT Medya Yönetimi ve Yayın Arşivleri Dairesinin Başkanlık görevinde bulunmuştur.

Avrupa Yayın Birliği Operasyonlar Kurulunda 5 Yıl boyunca TRT adına görev yapmıştır. Avrupa Yayın Birliği çalışma gruplarında görev almıştır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.