• Radyo Angara
  • Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa 444 52 76
  • Keçikoop
  • Bip Hattı 0530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetim Birimi Başkanı
Yılmaz YENİCE
MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

YILMAZ YENİCE

UNVANI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: BALA/ 1974

ÖĞRENİMİ: Lisans

ÖZGEÇMİŞİ: 1974 Yılında Bala’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde, liseyi Kırıkkale Lisesi’nde, üniversiteyi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

 Maliye Bakanlığı’nda 2000-2008 yılları arasında memurluk ve Vergi Denetmenliği yaptı. 2008 yılından bu yana Keçiören Belediyesinde İç Denetçi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

 İç denetim; Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetimin temel amacı; sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ve genel kabul görmüş uluslararası iç denetim standartlar ışığında, belediyenin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimini, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak suretiyle belediye birimlerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.