T.C.
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı:  55676833-301.03-854                                                                                                                                                                                                             18/06/2020

Konu: Haziran 2020 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

              Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23.06.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

 

                   İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                                   Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği Denetim Komisyon Raporu hakkında meclise bilgi sunulması
 5. Belediye Başkanının 2019 Yılı Faaliyet Raporu.
 6. Belediyemizin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı
 7. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Kars İli Digor Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Çankırı İli Çerkeş Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Karabük İli Ovacık Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Rize İli Çayeli Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71. Maddesine istinaden; Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İktisadi İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme kurulması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 12. Spor Salonu kullanımı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 13. Belediyemiz tarafından kiraya verilen yerlerin kira ertelemesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 14. Mehmet DİK adlı vatandaş tarafından Belediyemize 2 adet daire bağışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 15. Kamuya Tahsis Kararı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 16. MERT BAŞER Otomotiv Petrol Kiralama LPG Anonim Şirketi tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Ford Transit marka Minibüs Aracının, Belediyemize devrinin kabulü hakkındaki Başkanlık yazısı.
 17. K. Subayevleri Mahallesi 33848 ada 1 parselde yer alan Hayvanat Bahçesinin ruhsatlandırılabilmesi için rekreasyon alanı kullanımında olan alanın Hayvanat Bahçesi kullanımına dönüştürülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 18. Şevkat Mahallesi 4288 ada 93 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 19. Ayvalı Mahallesi 9356 ada 1 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 20. Kışlabaşı-Şenyuva Uygulama İmar Planı Revizyonuna ait plan notlarının değiştirilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 21. Ovacık Mahallesi 91788 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 22. Bağlum II. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki Başkanlık yazısı.
 23. Sancaktepe Mahallesi 31523 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 24. Basınevleri Mahallesi 9860 ada da trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 25. Basınevleri Mahallesi 7003 ada da trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 26. Çalseki Mahallesi Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanı Uygulama İmar Planıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 27. Kavacık Subayevleri Mahallesi 33850 ada 1 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 28. Kuşcağız Mahallesi 30863 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 29. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2018 tarih ve 1456 sayılı kararı ile onaylanarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında fonksiyonu değişikliği yapılan ve “Özel Sağlık Alanı”na dönüştürülen Ayvalı Mahallesi 7870 ada 25 nolu parsele ilişkin olarak;  mer’i imar planında “Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı” olduğundan,  onaylı nazım planına uygun olarak ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşulu ile Özel Sağlık Alanına dönüştürülmesi için yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini uygun gören Keçiören Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 tarih ve 115 sayılı kararının, fonksiyonun değiştirilmesi ve kat alanının artırılması sebebiyle iptal edilmesi ve bu doğrultuda da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince de Nazım İmar Planı Değişikliğinin iptal edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 30. Mülkiyeti Belediyemize ait, Çaldıran Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 31. İlçemiz Sancaktepe Mahallesinde vatandaşların spor yapabilecekleri tesislerin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 32. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Belediyemize hibe edilen Kompost Makinesi etkin ve verimli bir şekilde kullanılmakta mıdır? Kullanılıyor ise kompost üretim kapasitesi nedir? Kullanılmıyor ise etkinleştirilmesine yönelik ne tür çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 33. 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesindeki Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir hükmü gereğince Keçiören Belediyesi Kent Konseyinin 26.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun Bağlum Bölgesinde Et Entegre Tesisi kurulması ile ilgili kararın Keçiören Belediyesi Meclisinde Mart ayı içinde gündeme alınarak görüşülmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 34. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ocak ayında yapmış olduğu etkinliklerin araştırılarak Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 35. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 36. 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesindeki Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir hükmü gereğince Keçiören Belediyesi Kent Konseyinin 26.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonunun İlçemizdeki herhangi bir Okul, Park yada sokak ve Caddeye Arif Nihat ASYA’nın isminin verilmesi ile ilgili kararın Keçiören Belediyesi Meclisinde Mart ayı içinde gündeme alınarak görüşülmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 37. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 38. Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 39. Nisan ve Mayıs aylarında yaşanacak olan Ramazan Ayı münasebetiyle Belediyemizce planlanan çalışmalar nelerdir? Kaç aileye ulaşılacağı konusunda gerekli çalışmaların yapılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 40. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 41.  Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine, İlçemizdeki İddia ve Ganyan Bayilerinde oynanan oyunlar fakir ailelere zarar verdiğinden dolayı bu tür işyerlerinin kapatılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 42. Belediyemizin Cenaze hizmetlerinde vatandaşımıza sağladığı taziye çadırı, masa ve sandalye hizmetinin imkanlar dahilinde yedisinde de sağlanması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 43. Önergeler