T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-876                                                                                                                                                                                           25/05/2018

Konu : Haziran 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

          Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/06/2018 Cuma günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                        Mustafa AK 

                                                                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

                                                                                                  

G Ü N D E M

1- Yoklama

2- Geçen toplantı tutanak özeti

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Madde ve aynı Kanun’un 18/p maddesi gereğince; Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Kırgızistan Issık-Göl bölgesi içerisinde yer alan Bulan-Sögöttü köyüne camii inşaa edilebilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4- Bağlum Mevkii 91445 adanın güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5- Ayvalı Mahallesi 30227 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6- Atapark Mahallesi 31050 ada 3 parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7- Kuşcağız Mahallesi 90828 ve 90829 adalara ait 1/1000 ölçekli imar plan değişiklik teklifine yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8- Atapark Mahallesi 31709 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9- Yükseltepe Mahallesi 30199 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10- Çiçekli Mahallesi 34832 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11- Kanuni Mahallesi 34823, 16594 ve 16595 adalarda imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gümüşdere Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

13- Belediyemiz Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yaz hangi branşlarda sportif faaliyetler açılacağı ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

14- Belediyemiz tarafından, cadde, sokak ve binalara konulmakta olan Yeraltı Çöp Konteynırlarının sayısının tespit edilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

15- Stratejik Plan hedeflerimizden olan (Hedef:2.2) kapsamında, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza sunulan eğitim ve sosyal etkinliklerden ön kayıt uygulananlarda talebin % 90’ı karşılanacaktır. Yaşam ve kültür merkezi gibi alanlarda ise gelen talebin tamamı karşılanacak ve kaliteli hizmet kapasitesi arttırılacaktır. Bugün itibari ile bu hedefimizdeki durumun araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

16- Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

17- İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

18- Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2018-30.04.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

19- Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, tasarruf tedbirleri açısından hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

20- Belediyemiz tarafından, Engelli Birimine kayıtlı engelli vatandaşlara 2017 yılı içerisinde Akülü Sandalye verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

21- Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Evinin halkla ilişkiler yönünden yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

22- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Fatih Kütüphanesinden yararlanan kişi sayısının tespit edilmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

23- Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçemizdeki esnaf sorunlarının muhtarlarımıza intikalinde çözüm noktasında ne tür çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

24- Belediyemizin kardeş Belediyesi olan Azerbaycan Cumhuriyeti Tovuz şehri Belediyesi ile hangi tarihte kardeş Belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

25- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Karargahtepe Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

26- Belediyemiz tarafından, Huzur Evinde kalan yaşlılarımızın öncelikli sorunları ile ilgili bir tespit yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

27- Belediyemize bağlı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

28- Önergeler