Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı İmar Planı ile gecekonduların ve çarpık yapılaşmaların bulunduğu alanda daha modern yaşanılabilir bir yerleşim oluşturulması hedeflenerek Ankara Büyükşehir Belediyesi`nden kentsel dönüşüm alanındaki tüm yetkilerinin Belediyemize devredilmesi istenmiştir. 2016 yılında yetki devrinin gerçekleşmesi sonrasında, hızla çalışmalara başlanmış ve harita temini, detaylı analiz ve kurum görüşleri alınarak planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle Kentsel Tasarım çalışması hazırlanmıştır. Projede İmar Uygulaması (Parselasyon Planı) aşamasına geçilmiştir.