T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı:  55676833-301.03-1473                                                                                                                                          25/08/2020

Konu: Eylül 2020 Olağan Meclis Gündemi İlanı

İ  L  A  N

                   Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2020 Salı günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

 

                     İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                          Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Bağlum-Karakaya Mahallesi 1893 ada 1 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 3. Türk Dünyası Su ve Gül Rekreasyon Alanı Proje Sınırının belirlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. İncirli Mahallesi 9672 ada 6 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Yayla Mahallesi 30809 ada 28 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Sancaktepe Mahallesi 31501 ada 1, 2, 3 ve 4 sayılı parsellerde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Çiçekli, İncirli, Kalaba, Güçlükaya, Karargahtepe, Basınevleri, Emrah, 19 Mayıs ve Tepebaşı Mahallelerinde imar plan revizyonu çalışması yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Ayvalı Mahallesi 91977 adanın yapı yüksekliği ile ilgili düzenleme yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Kanuni Mahallesi imarın 30332 ada ve 30324 adalar arasında kalan alanı ve 30343 ada 8 ve 9 sayılı parselleri kapsayan imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait, Etlik Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 11. Belediyemize bağlı spor tesislerimizden bu yıl içerisinde tadilat ve tamirat yapılanların araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 12. Belediyemizin sınırları içerisinde zorunlu eğitim çağındaki çocukların geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 13. Pandemi sürecinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü tarafından yapılan faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 14. Mehmet DOĞAN isminin, İlçemiz Yükseltepe Mahallesinde yeni yapılan Kütüphaneye verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 15. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 16. Belediyemizde (1994-1999)-(2009-2014) yılları arasında Meclis Üyeliği yapmış olan ve 07.05.2017 tarihinde vefat eden İsmail ERÇELEBİ’nin isminin, İlçemiz Çaldıran Mahallesinde bulunan herhangi bir parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2020-31.05.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde yaşayan göçmenler için önümüzdeki dönemde planlanan uyum çalışmaları ve sosyal faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu 
 20. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu
 21. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaflarımızın sayısının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 22. Belediyemize bağlı Huzur evinde kalan yaşlılarımıza pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemizin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl ne tür faaliyetler planlandığı araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 24. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sokak ve caddelerde hangi yol bakım çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır? Konunun araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 25. İlçemizde Kentsel Dönüşüm kapsamında hangi mahallelerimizde ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 26. 2019 Yılında Etüt Proje Müdürlüğüne vatandaşlardan gelen herhangi bir proje taleplerinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 27. İlçemizde ikamet eden şiddet mağduru kadınlara Belediyemiz uhdesinde ne gibi hizmetlerin verildiğinin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 28. Önergeler