T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-E.1343                                                                                                                                           27/08/2018

Konu : Eylül 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/09/2018 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                 Mustafa AK

                                                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) bendi çerçevesinde, Ayşe DEMİREZEN adlı şahsın, tapu kayıtlarında Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi 244 cadde 1. Borum kat 2 nolu kat mülkiyetli 114/1450 m2 arsa payı oranına sahip meskenini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yararına kullanılmak üzere, intifa hakkı (kullanım hakkı) ölünceye kadar kendisinde kalmak şartıyla Belediyemize bedelsiz olarak bağışlanması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. İlçemiz Uyanış Mahallesinde imar planında İlköğretim Alanı olarak ayrılan imarın 32955 ada 1 sayılı parselindeki Keçiören Belediyesine ait 2911/3407 m² oranındaki 5822,00 m² hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanun’un 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince; Milli Eğitim Bakanlığı’na (Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Şehit Kubilay Mahallesi 34439 ada kuzeyindeki alana ilişkin plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Uyanış Mahallesi 32974 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Emrah Mahallesi 90748 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Karakaya Mevkii Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Şehit Kubilay Mahallesi 32896 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yayla Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 11. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Bağlarbaşı Mahallesinde gençlerin spor aktivitelerini yapabileceği halı sahaların olup olmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 12. İlçemizdeki merdivenli yollar ve üst geçitlerdeki paslanmazların sağlık açısından kimyasal temizleyicilerle dezenfekte edilip edilmediği hususunda ne gibi çalışma yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 13. Belediyemizce güncel konular ve ülke gündemi ile ilgili konularda 2018 yılında söyleşi ve konferanslar düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Huzurevi Biriminin 2018 yılı ilk 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 15. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden Etüt Proje Müdürlüğü tarafından, tasarruf tedbirleri açısından hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz tarafından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Birimine kayıtlı vatandaşlarımıza ağız ve diş sağlığı bakımının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 
 19. Belediyemize bağlı Kalaba Yüzme Havuzu tesislerinde halkla ilişkiler yönünden yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 20. İlçemizde yaz aylarında düzenlenen etkinlikler ve hedef kitlesinin neler olduğunun araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemize bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze esnaf ve sanatkâr odaklı ne tür sorunlar geldiğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren AB Proje Koordinasyon Ofisince 2017 yılında gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 23.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ovacık ve Osmangazi Mahallelerinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 24. Yaz mevsimi ile birlikte yaşlılarımızın parklardan daha etkin yararlanması hususunda Belediyemizin ne gibi çalışma içerisinde olduğunun araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Etlik Yüzme Havuzu tesislerinde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 26. Önergeler