Emlak vergisi arsa bildirim formunu buradan indirebilirsiniz.

ARSA BİLDİRİMİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 1. Arsa hangi belediyenin sınırı veya mücavir alanı içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır.
 2. Bu satıra,  arsanın bulunduğu köy ve mahallenin adı yazılacaktır.  Mahalle adının semt adıyla karıştırılmaması, semtin değil mutlaka MAHALLE ADININ yazılması gerekir.
 3. Bildirimde bulunulan arsa cadde üzerinde ise caddenin, sokakta ise yalnız sokağın adı yazılacaktır. (Arsa cadde veya sokak üzerinde değil ise, bulunduğu mevkiin adının yazılması gerekir.)
 4. Bu satır, tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “tapusuzdur” notu yazılacaktır.
 5. Bu satıra, arsanın, tamamının yüzölçümü yazılacaktır. Arsa hisseli ise hisseye düşen miktar değil, diğer hisse sahiplerinin hisseleri de dahil, tamamının yüzölçümü gösterilecektir. (Örneğin; 600 metrekarelik bir arsanın ½ hisseli 2 ortağı varsa, herbir mükellef bu satıra, arsanın yüzölçümü olarak 300 m2  değil 600 m2  yazacaklardır.)
 6. Arsa üzerinde mükellefin hisse oranı ne ise o miktar bu satırda gösterilecektir. (1/2,1/4,10/100 ibaresi gibi.) Arsa hisseli değilse bu satıra “TAM” ibaresi yazılacaktır.
 7. Arsanın 5 no.lu satırda yazılı yüzölçümünden, hisseye isabet eden kısmı gösterilecektir. (Örneğin: 600x1/2=300 m2 gibi.)  Arsa hisseli değilse bu satıra 5 no.lu satırdaki rakam aynen yazılacaktır.
 8. Arsaya sahip olunulan tarihtir. Sahip olma tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak belirtilmelidir.
 9. Varsa belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi yazılacaktır.
 10. Bildirilen arsa;
 • Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç yılı” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. (Örneğin; 2002/daimi, gibi.)
 • Bildirim sırasında geçici muafiyetten yararlanıyorsa muafiyetin başladığı yıl ve muafiyet süresi gösterilecektir.

NOT

1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde, mükelleflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eklenecek ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.

2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekir.

3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arsalar için de bildirim verilmesi gerekir.

4- Bir mükellefe ait arsa birimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliştirilir.