Emlak vergisi arazi bildirim formunu buradan indirebilirsiniz.

ARAZİ BİLDİRİMİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 1. Arazi hangi belediye sınırları içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır. Arazi, belediye sınırları içinde değilse bu satır bir çizgi ile iptal edilecektir.
 2. Arazinin bulunduğu köy ve mahallenin adı yazılacaktır.
 3. Arazinin bulunduğu semt veya mevkiin adı yazılacaktır.
 4. Bu satır, tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “Tapusuzdur” notu yazılacaktır.
 5. Bu satıra, arazinin tamamının yüzölçümünün m2 olarak yazılması gerekir. Arazi hisseli ise hisseye düşen miktar değil, diğer hisse sahiplerinin hisseleri de dahil, tamamının yüzölçümü gösterilecektir. (Örneğin; 8 bin metrekarelik bir arazinin 1/4 hisseli 4 ortağı vardır. Her bir mükellef bu satıra, arazinin yüzölçümü olarak 2 bin metrekare değil 8 bin metrekare yazacaklardır.)
 6. Arazi üzerinde mükellefin hisse oranı ne ise o miktar bu satırda gösterilecektir. (1/2,1/4 ibaresi gibi),
 7. Arazinin 5 no.lu satırda yazılı yüzölçümünden, hisseye isabet eden kısmı gösterilecektir. (Örneğin; 20.000x1/4=5000 m2 gibi).  Arazi hisseli değilse bu satıra 5 no.lu satırdaki rakam aynen yazılacaktır.
 8. Kıraç, taban ve sulak ibarelerinden arazinin durumuna uygun olanı yazılır.

Kıraç arazi: Bariz olarak civardan yüksekte bulunan, meyilli  ve sulanmayan arazidir. Yıllık yağış miktarı yeterli ve yağış dağılımı uygun olmayan düz ve düze yakın, nadas sistemi ile kültür bitkileri yetiştirilmesi mümkün olan ve sulanmayan arazi de kıraç sayılır.

Taban arazi: Yağışların ve akarsuların toplandığı taban konumunda (pozisyonunda) genellikle düz ve düze yakın meyilde ve iyi, kifayetsiz ve fena drenaj şartlarındaki arazidir.

Sulak arazi: Kıraç ve taban araziden sulananlara sulak arazi denir.

 1. İktisap tarihi:  Araziye sahip olunulan tarihtir. Sahip olma tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak belirtilmelidir.
 2. Varsa belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi, imar planına dahil ise planın tarih ve no.su yazılacaktır. Kısıtlılığın başlangıç tarihi arazinin tasarrufunun kısıtlandığı tarihtir.
 3. Bildirilen arazi:
  1. Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç yılı” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. (Örneğin; 2002/daimi, gibi.)
  1. Bildirim sırasında geçici muafiyetten yararlanıyorsa muafiyetin başladığı yıl ve muafiyet süresi gösterilecektir. (Örneğin;  2002/5 yıl, gibi.)

NOT: 

1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde, mükelleflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eklenecek ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.

2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekir.

3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan araziler için de bildirim verilmesi gerekir.

4- Bir mükellefe ait arazi bildirimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliştirilir.