• Radyo Angara
  • Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa 444 52 76
  • Keçikoop
  • Bip Hattı 0530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Emlak ve İstimlak Müdür Vekili
Süleyman ATLIHAN
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyeye ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanım şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmelerini sağlamak, Yetki alanı dâhilindeki kişi, kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik,  intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak süreçlerini yönetmek ve diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.