T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı:  55676833-301.03-1786                                                                                                                                   25/09/2020

Konu: Ekim 2020 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.10.2020 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

 

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                         Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Belediyemizin 2021 Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Bağlum I. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Ovacık Mahallesi 91816 adanın kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Basınevleri Mahallesi 6772 adanın batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait, Köşk Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 8. Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren spor tesislerinde Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 9. Keçiören’deki işyerlerinin pandemi sürecinde rutin bir şekilde dezenfekte edilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 10. İlçemizde bulunan başıboş ve sahipsiz köpeklerin köylerde sahiplendirilmesi ve sahiplendirilen ailelere yardım yapılmasının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 11. Belediyemize ait Tepebaşı kurs merkezinde, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yönelik ilçemizdeki öğrencilerimize ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 12. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2020-31.07.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
 15. İlçemizdeki engelli vatandaşlarımızın daha üretken olabilmeleri için Belediyemizin projeleri ve destekleri var mıdır? Varsa bu projeler nelerdir? Konu hakkında araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 16. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu
 17. İlçemizdeki esnaflarımızın hangi alanlarda faaliyet gösterdiği ve sayılarının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 18. İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın bakmakla yükümlü oldukları yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç olan aile bireylerini ihtiyaç olduğu durumlarda (doğal afet, ölüm, hastalık, tatil vs.) geçici süre ile Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren herhangi bir tesisimizde konaklamaları için gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 19. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Belediyemizin bu yıl yapmayı planladığı faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 20. İlçemiz 19 Mayıs Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan alt yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 21. Belediyemiz tarafından 2019 yılı içerisinde Yükseltepe Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından hangi mahallelerde kapalı Pazar yeri yapılması planlandığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 23. İlçemizde ikamet eden ailelere Belediyemiz marifetiyle herhangi bir aile danışmanlığı hizmeti verilmekte midir? Konunun araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 24. Önergeler