T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                                                                                      ... /09/2017

Konu : Ekim 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/10/2017 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                   Nihat ÖZÇELİK

                                                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Belediyemizin 2018 Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Şehit Kubilay Mahallesi 34910 ada 9, 10, 11, 13, 14, 15 ve 16 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Yükseltepe Mahallesi 90703 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Kalaba Mahallesi 92032 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Köşk Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz Metin ALAGÖZ Gençlik Merkezinde yaz dönemi kurs branşları ve yararlanan kişi sayısının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 10. Belediyemiz tarafından, bitkisel atık yağı, pil, plastik ve cam gibi geri dönüşüm olanağı bulunan maddeler ile ilgili ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren KEÇMEK ve KEDEM Eğitim Merkezlerinde Değerler Eğitimi verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 13. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2017-31.07.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz birimlerinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce vatandaş odaklı yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 16. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların toplumsal yaşama aktif olarak katılmaları için Belediyemiz tarafından neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  
 17. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün halkla ilişkiler açısından ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yapılan önemli gün ve hafta kutlamalarından hangilerinin yapıldığı ve içeriklerinin neler olduğunun araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce, ilçemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin bulunduğu kaldırımlar ve Pazar yerlerine yönelik ne tür çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
 20. Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan, Uluslararası Ramazan etkinlikleri kapsamında bu yıl Kazakistan’da verilen kardeş şehir iftar programının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 21. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Hasköy mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Huzurevinde kalan yaşlılarımızın sosyal ve psikolojik bakımdan ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemize bağlı Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 24. Önergeler