• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

DEVOMDA - ENGELLİ YETİŞKİNLER İÇİN MESLEKİ UYGUNLUK MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ

Proje Türü: Hayat Boyu Öğrenme - Leonardo Da Vinci - Yenilik Transferi

Proje Finansmanı: Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Proje Süresi: Ekim 2012 - Eylül 2014

Proje Koordinatörü: Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Proje Ortakları: İtalya, Romanya, Macaristan, Keçiören Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Lale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

 

Engelli yetişkinlerin istihdamını desteklemek amacıyla işveren ve kamu sektörü çalışanları arasında iş bağlantılarını oluşturmak projenin temel hedefidir. Ayrıca engelli yetişkinlere destek olmak amacıyla çalışanlarına ve işverenlerine beceri kazandırarak, uygun ortam içerisinde çalışabilen engelli yetişkin sayısını artırmak; engelli yetişkin istihdam becerisi hakkındaki geliştirici eğitim kurslarının transferi sağlamak, devlet kurumlarında, kliniklerde, üniversitelerde ve işverenlerin gözetiminde bulunan kimselere ulaşabilen, yüz yüze, uzaktan eğitim ve GEK (Geliştirici Eğitim Kursları)’i temel alan malzemeleri üretmek; yerel kültürel bağlama duyarlı engelli durum–yönetimi, eğitimci ve kurum içi çalışma için becerileri bir araya getirme ve istihdam yönlendirme tekniklerini içermek; mesleki bağlamlarda engelli yetişkinlerin temel ve kilit yetkinliklerini gözlemlemek ve ortaya koymak; yetişkin engelli öğrenicilerin farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak, formel ve informel öğrenme çıktılarını geliştirmek; amacıyla başarılı tecrübeleri ve farklı Avrupa çerçevesindeki modelleri karşılaştırmak için katılımcılar birlikte çalışmışlardır.