• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

DESYODIP - GENÇ ENGELLİLERİN YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Proje Türü: Hayat Boyu Öğrenme - Leonardo da Vinci Programı - Yenilik Transferi Projesi

Proje Finansmanı: Türk Ulusal Ajansı 

Proje Süresi: Kasım 2013 - Ekim 2015

Proje Koordinatörü: Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Proje Ortakları: Avusturya, Fransa, Slovenya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

 

Okul ve İş arasındaki boşluk Genç Engellilerin iş hayatına erişim kazanmasını ve tutunmaları için önemli sorunlardan biri olarak tespit edilmiştir. Öyle ki, giderek artan sayıda Avrupa Üye Devletleri, engelli okulu bırakanlar için en uygun istihdam, çıraklık ya da ölçülü eğitim için danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Bu proje ile genç engellileri okul hayatından sonra daha kolay uygun iş bulmaları ve iş hayatına alışabilmeleri için eğitimsel ve psikolojik geçişi destekliyoruz. Destek servisleri engelli ve dezavantajlı gençlerin iş bulma ve yetişkin yaşama geçişine eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu projenin ana hedefleri, genç engellilerin haklarını kazanması ve hedef grupların özel ihtiyaçlarına göre geçiş eğiticilerinin eğitimi için bir müfredat geliştirmek ve yaymaktır.