• Radyo Angara
  • Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa 444 52 76
  • Keçikoop
  • Bip Hattı 0530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Müdür Vekili
Abidin ARIKÖK
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin kalite politikası doğrultusunda halkımıza hizmetin daha iyi ve daha hızlı bir şekilde götürülmesi noktasında diğer müdürlüklerle de koordineli  çalışarak müdürlüğümüze yasalar ve idarece verilen kamu hizmetini Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması, Saydamlık, Hakkaniyet ve Hesap Verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek.