• Radyo Angara
  • Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa 444 52 76
  • Keçikoop
  • Bip Hattı 0530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili
Asena Ülkü ÜNAL
MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

ASENA ÜLKÜ ÜNAL

UNVANI:  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Mengen / 1976

ÖĞRENİMİ :  YüksekLisans

1976 yılında Ankara’da doğdu.  Aslen Bolu/Mengen’lidir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimimi Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 2020 yılında aynı üniversitede Doğum ve Jinekoloji ABD ‘de uzmanlık eğitimimi tamamladı. 1999 yılında Keçiören Belediyesinde Veteriner Hekimi olarak meslek hayatıma başladı. 2018 tarihinden itibaren Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

ulku.unal@kecioren.bel.tr

Tel: 361 10  24 /1460

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Keçiören sınırları içerisinde çevre kalitesini artıran, model bir kurum olup sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri alarak ekonomik çözümler üreten belediyecilikte öncü olma anlayışı ile çalışmalarını yürütür.  

Müdürlüğün görev alanına giren alt birimler; çevre sağlığını denetim hizmetleri, veteriner hizmetleri, cenaze hizmetleri, sağlık hizmetleri, dezenfeksiyon hizmetleri işlemlerini yapmaktadır.